Program semináře

V rámci semináře Vás seznámíme s prací jednotlivých členů týmu, kteří se podílí
na službách Hospice Sv. Jiří, o.p.s.


9:30 Přivítání a zahájení konference

9:45 - 10:10 Zdravotní sestra v mobilním hospici - přednášející Ivana Rybová
10:10 - 10:40 Kazuistiky - přednášející Libuše Tomšů
10:40 - 11:10 Sociální práce v hospici - přednášející Bc. Soňa Škvareninová, DiS.
11:10 - 11:40 Specifika paliativní péče v multikulturním ošetřovatelství - přednášející Anna Vendlbergerová, DiS.
11:40 - 12:00 Hospic Sv. Jiří a dětská paliativní péče? - přednášející Bc. Petr Gubiš

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 13:30 Role lékaře v mobilním hospici - přednášející MUDr. Lenka Urbánková
13:30 - 14:00 Role duchovního v mobilním hospici - přednášející Mgr. Metoděj Vít Kout
14:00 - 14:20 Péče o pozůstalé - přednášející Renata Pelikánová
14:20 - 14:40 Financování mobilního hospice - přednášející Veronika Navrátilová, DiS. a Mgr. Tomáš Votava
14:40 - 15:00 Možnosti dobrovolnické činnosti - přednášející Bc. Radka Besedová